XII. Fehérvári Orvosnapok

on-line 2023. március 7. - április 15.

Köszöntő

Általános információk

Letölthető program

Szekciók

Támogató cégek:

Fő támogató

Kiemelt támogatók


Kedves Kollégák!

A XII. Fehérvári Orvosnapokra (FON) – a pandémia alatt két alkalommal on-line formában is rendkívül sikeres eseményét követően – 2023-ban a szokásos helyen és időben jöhetünk össze. A járvány időszaka a betegellátásban sok, részben korábban is meglévő jelenséget hozott a felszínre. Ezek közül a mostani konferenciánk témájának a sürgősség kérdéseinek körét választottuk. Nem elsősorban a sürgősségi betegellátást magát, hanem a betegellátás során felmerülő sürgős szakorvosi konzultációk biztosításának lehetőségeit. A szakorvosi konzultáció elsősorban az alapellátó orvos beutalója alapján történik, de egyes, jogszabályban meghatározott elláttásokhoz nem szükséges beutaló. A progresszív egészségügyi ellátás során a rendelkezésre álló kapacitás és az arra irányuló igény közötti különbség a világon mindenhol kitüntetett jelentőségűvé emeli a szakorvosi ellátás időbeli biztosíthatóságának problémakörét.

A konferencia eredeti értelmezésében hívjuk a kollégákat konstruktív szakmai beszélgetésre arról, hogy mely betegellátási helyzet sürgős, és mi az, ami várhat, és ami várhat, az meddig várhat. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház ellátó egységeinek vezető szakorvosai bemutatják, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szakorvosi konzílium szükséges időben történő biztosítására, és azok mikor és miként vehetők igénybe. A háziorvosok megyei kollegiális szakmai vezetője a konzíliumok kérésének a szempontjaira és a szakorvosi hálózattal való kölcsönös jó kapcsolat kiemelkedő jelentőségére hívja fel a figyelmet. Szándékunk szerint ezzel a gondolati megközelítéssel, lehetőség szerint gyakran előforduló jellegzetes esetek bemutatására alapozva, törekszünk arra, hogy olyan szakmai beszélgetés alakuljon ki a betegellátásban résztvevő kollégák között, aminek eredményeként a jelenleg fennálló ismert problémák megoldására is tehetünk konszenzusra alapuló javaslatot.

A konferencia témáját különösen aktuálissá teszi az egészségügyi ellátás átalakításáról született új jogszabály, amely a betegutak racionalizálásán túl az együttműködő betegellátási egységekre is fókuszál. Ebben a környezetben a kérdés nem az, hogy miért nem, hanem az, hogy hogyan!

Jöjjenek el, beszéljük meg Székesfehérváron, a Magyar Király Szállóban 2023. február 3-4-én! A konferencia sikerét elsősorban a diszkussziókban reméljük, ezért a szervezők a program összeállítása során törekedtek minél több időt biztosítani a szakmai beszélgetésekre.

Prof. Dr. Izbéki Ferenc Dr. Török Péter Ádám Dr. Kovács Attila

Az előadások anyaga bejelentkezés után elérhető el.

I. szekció

II. szekció

III. szekció

IV. szekció